Register

Rules and Policies 

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC QUY ĐỊNH DƯỚI ĐÂY VÌ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO VIỆC BẠN SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN CHUYÊN NGOẠI NGỮ (chuyenngoaingu.com)

Điều khoản Sử dụng

 

1. Các thay đổi với diễn đàn chuyên ngoại ngữ (chuyenngoaingu.com)
Chúng tôi (chuyenngoaingu.com), với toàn quyền hạn của mình và vào bất cứ lúc nào được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của các website này bao gồm bất kỳ khoản mục nào mà không cần báo trước.

2. Thay đổi quy định
Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng Bright.vn sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

3. Hành vi của Bạn
Bạn thừa nhận rằng tất cả thông tin hoặc dữ liệu thuộc bất kỳ dạng nào, dù là văn bản, phần mềm, mã nguồn, nhạc hoặc âm thanh, ảnh hoặc đồ họa, video hoặc các loại dữ liệu khác ("Nội dung"), được Bạn hoặc “người có tài khoản người dùng bị sử dụng” chia sẻ công khai và rộng rãi ở bất kỳ đâu cho phép Bạn chia sẻ nội dung dưới bất kỳ định dạng nào, sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của Bạn hoặc người có tài khoản người dùng bị sử dụng. Bạn thừa nhận rằng nội dung trên các website của chúng tôi có thể không phù hợp hoặc phản cảm theo nhận định của cá nhân Bạn, mặc dù vậy, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Bạn trong bất cứ phương diện nào về Nội dung của diễn đàn chuyên ngoại ngữ (chuyenngoaingu.com) hay bất cứ tổn thất hoặc lỗi nào có liên quan. Khi sử dụng các website này và các dịch vụ được cung cấp, Bạn hoàn toàn đồng ý rằng:
Bạn sẽ không xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ cung cấp dịch vụ của chúng tôi, hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép;
Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và khai thác thông tin ở các website chuyenngoaingu.com;
Bạn sẽ không gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp Việt Nam hay quốc tế. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ các thông tin do bạn đưa lên các website Bright.vn nếu xét thấy bài viết hoặc bất kỳ thông tin gì gửi lên vi phạm những điểm nêu trên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.
Bạn sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư, thư rác hay tin nhắn rác hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn;
Bạn sẽ không gửi, xuất bản, sao chép, truyền, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ nội dung, thông tin nào thu được từ Bright.vn vào mục đích thương mại;

4. Từ chối truy cập
Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, từ chối truy cập của Bạn vào các website chuyenngoaingu.com hoặc bất kỳ phần nào của các website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng Bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc từ chối truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

5. Thông tin của bên thứ ba
Thông tin được cung cấp tại diễn đàn chuyên ngoại ngữ có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được chuyenngoaingu.com chọn lọc từ các nguồn khác. Diễn đàn chuyên ngoại ngữ không chịu trách nhiệm nếu thông tin không được cập nhật theo mong muốn của Bạn.

6. Liên kết đến và đi từ chuyên ngoại ngữ
Các liên kết tại diễn đàn chuyên ngoại ngữ có thể dẫn Bạn tới các website khác, và Bạn thừa nhận và đồng ý rằng diễn đàn chuyên ngoại ngữ không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.

7. Nhiều người dùng
Nếu có từ hai người trở lên có liên quan đến Quy định này với tư cách người dùng, họ sẽ chia sẻ trách nhiệm pháp lý và quyền lợi.I have read, and agree to abide by the Rules and Policies.